Ignorantia iuris nocet

„Nieznajomość prawa szkodzi”

Adwokat Lublin

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JOANNY WEBER

zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc prawną według najwyższych standardów. Kancelaria wykonuje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, a także innych jednostek i podmiotów. Kancelaria współpracuje z kancelariami adwokatów, radców prawnych, kancelariami notarialnymi i komorniczymi, co pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej naszych Klientów. Naszym celem jest dostarczanie skutecznych, precyzyjnie dobranych do potrzeb Klienta, rozwiązań prawnych. Do każdej sprawy podchodzimy profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem. Dbamy o zapewnienie jak najwyższej jakości naszych usług. Wszelkie podejmowane przez nas czynności wykonywane są z zachowaniem najwyższej staranności. Stosujemy elastyczne modele wynagrodzeń. Relacje z Klientem opieramy na pełnej dyskrecji i zaufaniu. Zawsze dopasowujemy rozwiązania do indywidualnej sytuacji i potrzeb każdego Klienta. Zdobyte doświadczenie, stale pogłębiana wiedza merytoryczna, podnoszone kwalifikacje zawodowe oraz przyjęte standardy pracy gwarantują znalezienie najlepszego rozwiązania powierzonej nam sprawy.

Joanna Weber

ADWOKAT

Właściciel Kancelarii Adwokackiej. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Uczestniczy w programie bezpłatnej pomocy prawnej. Prowadzi sprawy na terenie całego kraju. Uczestnik studiów podyplomowych o kierunku prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Główny ośrodek jej działalności to Lublin. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Specjalizuje się głównie w sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej, prawie rodzinnym, cywilnym i karnym.

Obszar praktyki adwokackiej

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób indywidualnych, prowadząc sprawy dotyczące następujących zagadnień:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych
 • obrona przed sądami I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję i prokuraturę w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych
 • obrona przed sądami I instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • sprawy o zapłatę (w tym elektroniczne postępowanie upominawcze E-SĄD)
 • dochodzenie należności z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia (uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, śmierć osoby najbliższej)
 • roszczenia wynikających z zobowiązań umownych oraz czynów niedozwolonych
 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo własności ruchomości i nieruchomości oraz prawa z tym związane (zasiedzenie, służebność, zniesienie współwłasności)
 • postępowanie wieczystoksięgowe
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • upadłość konsumencka
 • rozwód, separacja oraz unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia
 • ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • ustalanie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • alimenty, podwyższenie i obniżenie alimentów
 • ubezwłasnowolnienie
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek i zapisy
 • zabezpieczenie spadku
 • odrzucenie spadku
 • pomoc prawną przed organami administracji publicznej, w tym również samorządowymi kolegiami odwoławczymi
 • reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • porządzanie wszelkich projektów wniosków do organów samorządu terytorialnego
 • reprezentowanie w sporach z pracodawcą i pracownikiem
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • dochodzenie wynagrodzenia i innych należności z zakresu prawa pracy
 • wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • sprawy o mobbing oraz sprawy związane z dyskryminacją w pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy
 • odwołania od decyzji organów rentowych
 • emerytury i renty
 • windykacja należności
 • przesądowe wezwanie do zapłaty lub wykonania umowy
 • wnioski egzekucyjne
 • skarga na czynności komornika
 • powództwo przeciwegzekucyjne
 • postępowanie komornicze
 • analiza prawna sytuacji życiowej dłużnika pod kątem ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • reprezentowanie dłużnika w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
 • reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie pism procesowych w toku postępowania upadłościowego

Zasady współpracy dostosowywane są indywidualnie do potrzeb każdego Klienta. We wszystkich rodzajach spraw istnieje możliwość kompleksowego zlecenia prowadzenia całej sprawy, bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej.

 

Oferta obejmuje przede wszystkim:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • prowadzenie spraw sądowych
 • obsługa klientów online
 • sporządzanie umów oraz opinii prawnych
 • kompleksowa obsługa osób prawnych i podmiotów gospodarczych
 • prowadzenie negocjacji
 • zastępstwo procesowe osób fizycznych oraz prawnych przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy, wartości przedmiotu sporu, właściwości sądu oraz terminu wykonania zlecenia. Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry, a do jego kwoty doliczany jest obowiązkowy podatek VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty. Wynagrodzenie Kancelarii nie zawiera opłat skarbowych, sądowych, kancelaryjnych i innych kosztów dodatkowych.

Adwokat Lublin

Kontakt

Adres

Godziny otwarcia

Istnieje również możliwość umówienia wizyty poza wskazanymi godzinami.

Poniedziałek – Piątek

Sobota – Niedziela